JAK NAS WSPIERAĆ

> Jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność to prosimy o wpłaty na rachunek nr:
39 87990001 0020 0200 0664 0001
w Banku Spółdzielczym w Jordanowie.

> Można też przekazać 1% podatku na naszą działalność:
Stowarzyszenie ERUDIO nr KRS 0000332766

Wszystkim ofiarodawcom DZIĘKUJEMY!