W dniu 07-12-2020 nastąpił oficjalny odbiór nowoczesnego i wielofunkcyjnego obiektu sportowego. Teren przystosowany jest do uprawiania m.in. piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, biegów krótkich i dystansowych, skoku w dal i trójskoku. (Do pobrania regulamin korzystania z kompleksu sportowo-rekreacyjnego.pdf)


Orlik
Orlik
Orlik
Orlik
Orlik
Orlik

Ogromne podziękowania składamy na ręce Pani Danuty Kawy prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”, za pomoc i okazane wsparcie przy pozyskaniu środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez przebudowę kompleksu sportowo–rekreacyjnego w miejscowości Osielec, poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna, koszykówka), boiska do piłki siatkowej i tenisa ziemnego, oraz bieżni rekreacyjnej wraz ze skocznią do skoku w dal współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej: 1 szt.
Liczba osób korzystających ze wspartych usług / infrastruktury: 200 os.


Stowarzyszenie ERUDIO realizuje kolejny projekt pt. „Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Osielec”. Przedmiotem projektu jest przebudowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Osielec, w tym w szczególności:

 • - przebudowa boisk poprzez wykonanie nowych o zmienionej geometrii z nawierzchnią poliuretanową,
 • - przebudowa bieżni rekreacyjnej,
 • - montaż urządzeń sportowych (stojaki, słupki, bramki sportowe),
 • - przebudowa zeskoku do skoku w dal,
 • - budowa piłkochwytu,
 • - wykonanie żelbetowych murów ogrodzeniowych oraz betonowych stóp fundamentowych,
 • - przebudowa ogrodzeń wraz z bramą wjazdową i furtkami personalnymi,
 • - obsiew mieszanką traw na humusie,
 • - przebudowa zjazdu z drogi gminnej,
 • - remont instalacji drenażowej pod płytami boisk (boiska, bieżnia oraz strefy bezpieczeństwa zostaną wykonane z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej przepuszczalnej dla wody);
 • - wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej oddzielające teren nieutwardzony od płyty boiska, nawierzchni utwardzonej, zeskoku, nawierzchni bitumicznej;
 • - wyposażenie boisk w:
  • • bramki stalowe malowane proszkowo do piłki ręcznej 2x3 m (wraz z tulejami montażowymi) – 2 komplety.
  • • zestaw jednosłupowy do koszykówki – 2 komplety,
  • • słupki wielofunkcyjne aluminiowe do siatkówki i tenisa ziemnego wraz z tulejami montażowymi, deklami i siatką turniejową – 2 sztuki.

Środki na realizację projektu pochodzić będą ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dofinansowanie 199.983 zł), a także Gminy Jordanów.